Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / kolneński / Kolno, gm.
Kolno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9135
Powierzchnia: 282.13 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6868
Liczba wydanych kart: 3358
 48.89%
brak46.86%47.20%47.54%47.88%48.22%48.56%48.90%49.24%49.58%49.92% 
danych47.19%47.53%47.87%48.21%48.55%48.89%49.23%49.57%49.91%50.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Czerwonem 776 406 406 400 52.32
2 Hotel w Koźle 624 287 287 286 45.99
3 Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu 796 401 401 398 50.38
4 Szkoła Podstawowa w Janowie 676 259 259 257 38.31
5 Szkoła Podstawowa w Borkowie 602 316 316 311 52.49
6 Szkoła Podstawowa w Wykowie 654 343 343 340 52.45
7 Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu 554 284 284 279 51.26
8 Remiza OSP w Starym Gromadzynie 426 264 264 264 61.97
9 Szkoła Podstawowa w Lachowie 1222 560 560 554 45.83
10 Remiza OSP w Kumelsku 538 238 238 234 44.24
=   6868  3358  3358  3323  48.89