Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / kolneński / Grabowo, gm.
Grabowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3867
Powierzchnia: 128.48 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2924
Liczba wydanych kart: 1468
 50.21%
brak46.86%47.20%47.54%47.88%48.22%48.56%48.90%49.24%49.58%49.92% 
danych47.19%47.53%47.87%48.21%48.55%48.89%49.23%49.57%49.91%50.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Gen. Sikorskiego 1, Grabowo 1161 560 560 554 48.23
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 7, Grabowo 1045 527 527 520 50.43
3 Szkoła Podstawowa, Surały 22 470 256 256 255 54.47
4 Remiza OSP, Siwki 248 125 125 125 50.40
=   2924  1468  1468  1454  50.21