Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / kolneński / Kolno, m.
Kolno, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10837
Powierzchnia: 25.08 km2
Zaludnienie: 432 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 8814
Liczba wydanych kart: 4258
 48.31%
brak46.86%47.20%47.54%47.88%48.22%48.56%48.90%49.24%49.58%49.92% 
danych47.19%47.53%47.87%48.21%48.55%48.89%49.23%49.57%49.91%50.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.Wojska Polskiego 22, Kolno 621 324 324 318 52.17
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 8, Kolno 1806 837 837 830 46.35
3 Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Księcia Janusza I 40, Kolno 1076 561 561 554 52.14
4 Zespół Szkół Technicznych, ul. Teofila Kubraka 6, Kolno 994 463 463 460 46.58
5 Starostwo Powiatowe, ul. 11 Listopada 1, Kolno 1130 506 506 500 44.78
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wojska Polskiego 34, Kolno 1155 590 590 578 51.08
7 Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wojska Polskiego 65a, Kolno 1945 961 961 955 49.41
8 Szpital Ogólny, ul. Wojska Polskiego 69, Kolno 87 16 16 16 18.39
=   8814  4258  4258  4211  48.31