Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / opolski / Turawa, gm.
Turawa, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9409
Powierzchnia: 171.46 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 7889
Liczba wydanych kart: 3184
 40.36%
brak37.59%38.74%39.89%41.04%42.19%43.34%44.49%45.64%46.79%47.94% 
danych38.73%39.88%41.03%42.18%43.33%44.48%45.63%46.78%47.93%49.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Bierdzany 788 259 259 255 32.87
2 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 12, Kadłub Turawski 753 231 231 231 30.68
3 Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 6, Kotórz Mały 1106 499 499 489 45.12
4 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 32, Ligota Turawska 630 171 171 170 27.14
5 Szkoła Podstawowa, ul. Fabryczna 1, Osowiec 1162 498 497 492 42.86
6 Urząd Gminy, ul. Opolska 39c, Turawa 1019 550 550 537 53.97
7 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 20, Zakrzów Turawski 548 102 102 102 18.61
8 Szkoła Podstawowa, ul. Kolanowska 4, Zawada 1120 526 526 523 46.96
9 Społeczna Szkoła Podstawowa - Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", ul.Szkolna 40, Węgry 763 348 348 341 45.61
=   7889  3184  3183  3140  40.36