Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / opolski / Tarnów Opolski, gm.
Tarnów Opolski, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9580
Powierzchnia: 81.6 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7831
Liczba wydanych kart: 3013
 38.48%
brak37.59%38.74%39.89%41.04%42.19%43.34%44.49%45.64%46.79%47.94% 
danych38.73%39.88%41.03%42.18%43.33%44.48%45.63%46.78%47.93%49.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, Kąty Opolskie 789 259 259 258 32.83
2 Wiejski Dom Kultury, ul. Wiejska 83, Przywory 915 386 386 385 42.19
3 Gminny Ośrodek Kultury - Filia Miedziana, ul. Wiejska 68, Miedziana 519 181 181 180 34.87
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim - Filia w Kosorowicach, ul. Opolska 53, Kosorowice 781 273 273 271 34.96
5 Remiza OSP, ul. Klimasa 9, Tarnów Opolski 1436 618 617 611 43.04
6 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Osiedle Zakładowe 7, Tarnów Opolski 1569 721 721 713 45.95
7 Szkoła Podstawowa, ul. Strzelecka 51, Nakło 1186 354 354 352 29.85
8 Remiza OSP, ul. Ozimska 39, Raszowa 636 221 221 219 34.75
=   7831  3013  3012  2989  38.48