Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / opolski / Niemodlin, gm.
Niemodlin, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 13475
Powierzchnia: 183.21 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 10741
Liczba wydanych kart: 5045
 46.97%
brak37.59%38.74%39.89%41.04%42.19%43.34%44.49%45.64%46.79%47.94% 
danych38.73%39.88%41.03%42.18%43.33%44.48%45.63%46.78%47.93%49.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a, Niemodlin 1193 561 561 551 47.02
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 5, Niemodlin 930 394 394 390 42.37
3 Ośrodek Kultury, ul. Mikołaja Reja 1, Niemodlin 1714 977 977 972 57.00
4 Zespół Szkół, ul. Opolska 34, Niemodlin 1655 861 861 844 52.02
5 Szkoła Podstawowa, ul. Nyska 90, Grabin 737 323 323 323 43.83
6 Szkoła Podstawowa, Rogi 10a, Rogi 866 303 303 301 34.99
7 Publiczne Gimnazjum, ul. Niemodlińska 21, Gracze 1677 760 760 752 45.32
8 Szkoła Podstawowa, ul. Niemodlińska 21, Gracze 348 103 103 102 29.60
9 Świetlica wiejska, Rzędziwojowice 29a, Rzędziwojowice 545 257 257 257 47.16
10 Publiczne Przedszkole, Grodziec 23, Grodziec 481 252 252 249 52.39
11 Świetlica RSP, Wydrowice 7, Wydrowice 595 254 254 251 42.69
=   10741  5045  5045  4992  46.97