Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / opolski / Komprachcice, gm.
Komprachcice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10562
Powierzchnia: 55.87 km2
Zaludnienie: 189 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 8859
Liczba wydanych kart: 3738
 42.19%
brak37.59%38.74%39.89%41.04%42.19%43.34%44.49%45.64%46.79%47.94% 
danych38.73%39.88%41.03%42.18%43.33%44.48%45.63%46.78%47.93%49.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Kolejowa 3, Komprachcice 2294 950 950 926 41.41
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Nyska 1, Chmielowice 1753 969 969 954 55.28
3 Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa, ul. Opolska 34, Ochodze 937 339 339 339 36.18
4 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Opolska 52, Domecko 1042 365 365 360 35.03
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 56, Polska Nowa Wieś 1511 615 615 606 40.70
6 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Nowowiejska 14, Wawelno 917 306 306 306 33.37
7 Świetlica, ul.Opolska 20, Osiny 405 194 194 193 47.90
=   8859  3738  3738  3684  42.19