Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / nyski / Pakosławice, gm.
Pakosławice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3780
Powierzchnia: 74.03 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3027
Liczba wydanych kart: 1462
 48.30%
brak38.20%39.52%40.84%42.16%43.48%44.80%46.12%47.44%48.76%50.08% 
danych39.51%40.83%42.15%43.47%44.79%46.11%47.43%48.75%50.07%51.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminna Biblioteka Publiczna, Pakosławice 38, Pakosławice 878 510 510 499 58.09
2 Zespół Szkół, Biechów 17, Biechów 519 210 210 209 40.46
3 Świetlica, Frączków 1 B, Frączków 747 320 319 312 42.84
4 Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 9, Prusinowice 576 266 266 264 46.18
5 Szkoła Podstawowa, Nowaki 45, Nowaki 307 156 156 156 50.81
=   3027  1462  1461  1440  48.30