Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / nyski / Otmuchów, gm.
Otmuchów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 14247
Powierzchnia: 188.23 km2
Zaludnienie: 75 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 11955
Liczba wydanych kart: 5799
 48.51%
brak38.20%39.52%40.84%42.16%43.48%44.80%46.12%47.44%48.76%50.08% 
danych39.51%40.83%42.15%43.47%44.79%46.11%47.43%48.75%50.07%51.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Sienkiewicza 4b, Otmuchów 1604 789 789 779 49.19
2 Zespół Szkół, ul.Krakowska 36, Otmuchów 1663 898 898 888 54.00
3 Publiczne Przedszkole-Żłobek, ul.Wł.Jagiełły 2, Otmuchów 1288 705 705 700 54.74
4 Świetlica wiejska, Maciejowice 15, Maciejowice 993 433 433 429 43.61
5 Szkoła Podstawowa, Ligota Wielka 12, Ligota Wielka 891 361 361 357 40.52
6 Szkoła Podstawowa, Grądy 32, Grądy 857 419 419 417 48.89
7 Szkoła Podstawowa, Wójcice 126, Wójcice 687 350 350 347 50.95
8 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Meszno 54, Meszno 712 369 369 363 51.83
9 Szkoła Podstawowa, Kałków 61, Kałków 965 475 475 469 49.22
10 Publiczne Przedszkole, Jasienica Górna 36, Jasienica Górna 563 243 243 243 43.16
11 Świetlica wiejska, Łąka 65 a, Łąka 934 395 395 395 42.29
12 Szkoła Podstawowa, Jarnołtów 88, Jarnołtów 798 362 362 354 45.36
=   11955  5799  5799  5741  48.51