Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / nyski / Łambinowice, gm.
Łambinowice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7772
Powierzchnia: 123.71 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6212
Liczba wydanych kart: 2738
 44.08%
brak38.20%39.52%40.84%42.16%43.48%44.80%46.12%47.44%48.76%50.08% 
danych39.51%40.83%42.15%43.47%44.79%46.11%47.43%48.75%50.07%51.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy, ul. Gen. Zawadzkiego 29, Łambinowice 2038 1040 1040 1015 51.03
2 Szkoła Podstawowa, Jasienica Dolna 156, Jasienica Dolna 812 328 328 318 40.39
3 Szkoła Podstawowa, Mańkowice 113, Mańkowice 506 220 220 217 43.48
4 Szkoła Podstawowa, Bielice 102, Bielice 990 419 419 414 42.32
5 Świetlica Wiejska, Wierzbie 108, Wierzbie 752 315 315 313 41.89
6 Szkoła Podstawowa, Lasocice 82, Lasocice 661 275 275 273 41.60
7 Świetlica Wiejska, Sowin 87, Sowin 453 141 141 141 31.13
=   6212  2738  2738  2691  44.08