Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / nyski / Korfantów, gm.
Korfantów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9677
Powierzchnia: 179.78 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 7898
Liczba wydanych kart: 3017
 38.20%
brak38.20%39.52%40.84%42.16%43.48%44.80%46.12%47.44%48.76%50.08% 
danych39.51%40.83%42.15%43.47%44.79%46.11%47.43%48.75%50.07%51.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Rynek 10, Korfantów 1531 724 724 715 47.29
2 Zespół Szkół, ul. 3 Maja 12, Korfantów 1521 482 482 474 31.69
3 Świetlica wiejska, Kuźnica Ligocka 29, Kuźnica Ligocka 514 141 141 138 27.43
4 Zespół Szkół, Przechód 239, Przechód 656 206 206 201 31.40
5 Świetlica wiesjka, Rzymkowice 152 a, Rzymkowice 466 148 148 147 31.76
6 Świetlica wiejska, Przydroże Małe 55, Przydroże Małe 465 172 172 170 36.99
7 Zespół Szkół, ul. Klasztorna 4, Ścinawa Mała 641 260 260 259 40.56
8 Wiejski Dom Kultury, ul. Nyska 21, Ścinawa Nyska 1108 375 375 369 33.84
9 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Włodary 768 341 341 338 44.40
10 Dom Pomocy Społeczbnej "Maria", ul. 3 Maja 2, Korfantów 55 32 32 31 58.18
11 Opolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Wyzwolenia 11, Korfantów 173 136 136 134 78.61
=   7898  3017  3017  2976  38.20