Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / nyski / Kamiennik, gm.
Kamiennik, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3689
Powierzchnia: 89.23 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2952
Liczba wydanych kart: 1325
 44.88%
brak38.20%39.52%40.84%42.16%43.48%44.80%46.12%47.44%48.76%50.08% 
danych39.51%40.83%42.15%43.47%44.79%46.11%47.43%48.75%50.07%51.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, ul. 1 Maja 28, Kamiennik 769 324 324 321 42.13
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach,Lipniki 109, Lipniki 530 227 227 226 42.83
3 Przedszkole w Karłowicach Wielkich, Karłowice Wielkie 52, Karłowice Wielkie 866 369 369 366 42.61
4 Przedszkole w Szklarach, Szklary 50, Szklary 449 249 249 246 55.46
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach, Goworowice 52, Goworowice 338 156 156 150 46.15
=   2952  1325  1325  1309  44.88