Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / proszowicki / Radziemice, gm.
Radziemice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3460
Powierzchnia: 57.85 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2753
Liczba wydanych kart: 1312
 47.66%
brak39.99%40.95%41.91%42.87%43.83%44.79%45.75%46.71%47.67%48.63% 
danych40.94%41.90%42.86%43.82%44.78%45.74%46.70%47.66%48.62%49.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Urzędu Gminy w Radziemicach, Radziemice 1103 490 490 485 44.42
2 Szkoła Podstawowa w Łętkowicach,Łętkowice 786 383 382 376 48.73
3 Szkoła Podstawowa w Zielenicach,Zielenice 474 236 236 235 49.79
4 Szkoła Podstawowa we Wrocimowicach,Wrocimowice 390 203 203 201 52.05
=   2753  1312  1311  1297  47.66