Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / proszowicki / Proszowice, gm.
Proszowice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 16416
Powierzchnia: 99.78 km2
Zaludnienie: 164 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 13420
Liczba wydanych kart: 6647
 49.53%
brak39.99%40.95%41.91%42.87%43.83%44.79%45.75%46.71%47.67%48.63% 
danych40.94%41.90%42.86%43.82%44.78%45.74%46.70%47.66%48.62%49.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicach, ul. Kościuszki 15, Proszowice 1720 869 869 856 50.52
2 Gimnazjum w Proszowicach, ul. Kopernika 7, Proszowice 1158 651 651 643 56.22
3 Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, Proszowice 1574 894 894 884 56.80
4 Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, Rynek 18, Proszowice 2342 1206 1206 1195 51.49
5 Zespół Szkół w Klimontowie, Klimontów 1535 720 720 714 46.91
6 Świetlica Wiejska w Kościelcu, Kościelec 914 432 432 426 47.26
7 Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Ostrów 1099 521 521 514 47.41
8 Budynek Wiejski w Bobinie, Bobin 840 382 382 380 45.48
9 Szkoła Podstawowa w Żębocinie, Żębocin 1116 462 462 461 41.40
10 Szkoła Podstawowa w Stogniowicach, Stogniowice 873 449 449 444 51.43
11 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, Proszowice 249 61 61 61 24.50
=   13420  6647  6647  6578  49.53