Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / radzyński / Wohyń, gm.
Wohyń, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7338
Powierzchnia: 178.17 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5908
Liczba wydanych kart: 3010
 50.95%
brak49.63%50.72%51.81%52.90%53.99%55.08%56.17%57.26%58.35%59.44% 
danych50.71%51.80%52.89%53.98%55.07%56.16%57.25%58.34%59.43%60.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, Wohyń 1837 942 940 920 51.28
2 Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Suchowola 133, Suchowola 1175 592 592 579 50.38
3 Szkoła Podstawowa w Bezwoli, ul. Grabówka 1, Bezwola 1475 726 726 723 49.22
4 Szkoła Podstawowa w Ostrówkach, Ostrówki 66b, Ostrówki 520 262 262 261 50.38
5 Szkoła Podstawowa w Ossowie, Ossowa 91a, Ossowa 347 200 200 200 57.64
6 Dom Ludowy w Branicy Suchowolskiej, Branica Suchowolska 60, Branica Suchowolska 412 227 227 227 55.10
7 Budynek Szpitala w Suchowoli, Kuraszew 48, Kuraszew 142 61 61 61 42.96
=   5908  3010  3008  2971  50.95