Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / radzyński / Ulan-Majorat, gm.
Ulan-Majorat, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6324
Powierzchnia: 107.77 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4771
Liczba wydanych kart: 2888
 60.53%
brak49.63%50.72%51.81%52.90%53.99%55.08%56.17%57.26%58.35%59.44% 
danych50.71%51.80%52.89%53.98%55.07%56.16%57.25%58.34%59.43%60.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy, Kolonia Domaszewska 8, Kolonia Domaszewska 799 432 432 431 54.07
2 Szkoła Podstawowa w Sobolach, Sobole 69c, Sobole 565 300 300 295 53.10
3 Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 51, Ulan-Majorat 1624 956 956 948 58.87
4 Dom Ludowy w Gąsiorach, Gąsiory 25a, Gąsiory 724 500 500 495 69.06
5 Szkoła Podstawowa w Kępkach, Kępki 26a, Kępki 410 259 259 254 63.17
6 Remiza OSP w Ulanie Dużym, Ulan Duży 43a, Ulan Duży 649 441 441 437 67.95
=   4771  2888  2888  2860  60.53