Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / radzyński / Radzyń Podlaski, gm.
Radzyń Podlaski, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8283
Powierzchnia: 155.17 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6336
Liczba wydanych kart: 3507
 55.35%
brak49.63%50.72%51.81%52.90%53.99%55.08%56.17%57.26%58.35%59.44% 
danych50.71%51.80%52.89%53.98%55.07%56.16%57.25%58.34%59.43%60.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Białej, Biała 30, Biała 1635 888 888 869 54.31
2 Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych, Paszki Duże 39, Paszki Duże 517 320 320 320 61.90
3 Zespół Szkół w Białce, Białka 49A, Białka 1622 906 906 897 55.86
4 Remiza OSP w Branicy Radzyńskiej-Kolonii, Branica Radzyńska-Kolonia 49A, Branica Radzyńska-Kolonia 720 379 379 376 52.64
5 Szkoła Podstawowa w Brzostówcu, Brzostówiec 72, Brzostówiec 598 325 325 322 54.35
6 Remiza OSP w Ustrzeszy, Ustrzesz 34A, Ustrzesz 809 435 435 431 53.77
7 Zespół Szkół w Zabielu, Zabiele 8B, Zabiele 435 254 254 251 58.39
=   6336  3507  3507  3466  55.35