Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / radzyński / Komarówka Podlaska, gm.
Komarówka Podlaska, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4896
Powierzchnia: 137.56 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3909
Liczba wydanych kart: 2092
 53.52%
brak49.63%50.72%51.81%52.90%53.99%55.08%56.17%57.26%58.35%59.44% 
danych50.71%51.80%52.89%53.98%55.07%56.16%57.25%58.34%59.43%60.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej, ul I Armii Wojska Polskiego 7, Komarówka Podlaska 1253 724 724 716 57.78
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Derewicznie, Derewiczna 88, Derewiczna 442 248 248 246 56.11
3 Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach, Kolembrody 60A, Kolembrody 676 290 290 287 42.90
4 Remiza OSP w Przegalinach Dużych, Przegaliny Duże 125, Przegaliny Duże 591 326 326 324 55.16
5 Remiza OSP w Wiskach, Wiski 15 , Wiski 947 504 504 500 53.22
=   3909  2092  2092  2073  53.52