Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / radzyński / Czemierniki, gm.
Czemierniki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4730
Powierzchnia: 107.71 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3718
Liczba wydanych kart: 2158
 58.04%
brak49.63%50.72%51.81%52.90%53.99%55.08%56.17%57.26%58.35%59.44% 
danych50.71%51.80%52.89%53.98%55.07%56.16%57.25%58.34%59.43%60.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach, ul. Kocka 45, Czemierniki 1905 1082 1082 1073 56.80
2 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu, Bełcząc 187, Bełcząc 622 377 377 374 60.61
3 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Stoczku, Stoczek 50, Stoczek 581 327 327 323 56.28
4 Szkoła Podstawowa w Niewęgłoszu, Niewęgłosz 43, Niewęgłosz 610 372 372 371 60.98
=   3718  2158  2158  2141  58.04