Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / radzyński / Borki, gm.
Borki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6292
Powierzchnia: 111.83 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4833
Liczba wydanych kart: 2399
 49.64%
brak49.63%50.72%51.81%52.90%53.99%55.08%56.17%57.26%58.35%59.44% 
danych50.71%51.80%52.89%53.98%55.07%56.16%57.25%58.34%59.43%60.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Borkach, ul. II Armii Wojska Polskiego 26, Borki 1092 550 550 545 50.37
2 Szkoła Podstawowa w Krasewie, Krasew 84, Krasew 1003 505 505 500 50.35
3 Szkoła Podstawowa w Tchórzewie-Kolonii, Tchórzew-Kolonia 186, Tchórzew-Kolonia 393 211 211 211 53.69
4 Remiza OSP w Woli Osowińskiej, ul. Wesoła 6, Wola Osowińska 1251 616 616 608 49.24
5 Remiza OSP w Starej Wsi, Stara Wieś 33A, Stara Wieś 1094 517 517 508 47.26
=   4833  2399  2399  2372  49.64