Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Boniewo, gm.
Boniewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3633
Powierzchnia: 77.72 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2830
Liczba wydanych kart: 1274
 45.02%
brak40.84%41.96%43.08%44.20%45.32%46.44%47.56%48.68%49.80%50.92% 
danych41.95%43.07%44.19%45.31%46.43%47.55%48.67%49.79%50.91%52.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 32, Boniewo 1409 607 607 597 43.08
2 Remiza OSP, Lubomin 465 211 211 209 45.38
3 Szkoła Podstawowa, Osiecz Mały 610 283 283 280 46.39
4 Świetlica wiejska, Kaniewo 346 173 173 168 50.00
=   2830  1274  1274  1254  45.02