Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński / Wąpielsk, gm.
Wąpielsk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4300
Powierzchnia: 93.78 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3313
Liczba wydanych kart: 1356
 40.93%
brak40.27%41.47%42.67%43.87%45.07%46.27%47.47%48.67%49.87%51.07% 
danych41.46%42.66%43.86%45.06%46.26%47.46%48.66%49.86%51.06%52.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Radziki Duże 1047 436 436 431 41.64
2 Szkoła Podstawowa, Wąpielsk 1241 481 480 475 38.76
3 Szkoła Podstawowa, Półwiesk Mały 428 170 170 166 39.72
4 Szkoła Podstawowa, Długie 597 269 269 267 45.06
=   3313  1356  1355  1339  40.93