Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Świecie nad Osą, gm.
Świecie nad Osą, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4560
Powierzchnia: 94.67 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3367
Liczba wydanych kart: 1257
 37.33%
brak37.33%38.19%39.05%39.91%40.77%41.63%42.49%43.35%44.21%45.07% 
danych38.18%39.04%39.90%40.76%41.62%42.48%43.34%44.20%45.06%45.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Linowie 653 198 198 189 30.32
2 Szkoła Podstawowa w Lisnowie 1400 474 474 461 33.86
3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu nad Osą 1314 585 585 566 44.52
=   3367  1257  1257  1216  37.33