Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Rogóźno, gm.
Rogóźno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4213
Powierzchnia: 115.74 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3187
Liczba wydanych kart: 1336
 41.92%
brak37.33%38.19%39.05%39.91%40.77%41.63%42.49%43.35%44.21%45.07% 
danych38.18%39.04%39.90%40.76%41.62%42.48%43.34%44.20%45.06%45.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Siedziba Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "PROMIEŃ" w Szembruku 954 392 392 386 41.09
2 Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Rogóźnie 1615 700 700 697 43.34
3 Szkoła Podstawowa w Białochowie 618 244 244 243 39.48
=   3187  1336  1336  1326  41.92