Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Radzyń Chełmiński, gm.
Radzyń Chełmiński, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4987
Powierzchnia: 90.7 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3765
Liczba wydanych kart: 1531
 40.66%
brak37.33%38.19%39.05%39.91%40.77%41.63%42.49%43.35%44.21%45.07% 
danych38.18%39.04%39.90%40.76%41.62%42.48%43.34%44.20%45.06%45.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Radzyń Chełmiński ul. Sady 18 1530 656 656 648 42.88
2 Budynek poszkolny, Szumiłowo 487 205 205 202 42.09
3 Przedszkole Samorządowe, Radzyń Chełmiński ul. Sady 18 654 258 258 253 39.45
4 Budynek poszkolny, Zielnowo 560 170 170 170 30.36
5 Szkoła Podstawowa, Rywałd 534 242 242 237 45.32
=   3765  1531  1531  1510  40.66