Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Łasin, gm.
Łasin, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8398
Powierzchnia: 136.58 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6532
Liczba wydanych kart: 2940
 45.01%
brak37.33%38.19%39.05%39.91%40.77%41.63%42.49%43.35%44.21%45.07% 
danych38.18%39.04%39.90%40.76%41.62%42.48%43.34%44.20%45.06%45.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka, Łasin ul. Odrodzenia Polski 3 1659 874 874 862 52.68
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Łasin ul. M. C. Skłodowskiej 1 1939 923 923 911 47.60
3 Szkoła Podstawowa w Szonowie 796 334 334 329 41.96
4 Szkoła Podstawowa w Wydrznie 583 217 217 215 37.22
5 Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 864 317 317 313 36.69
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankach 691 275 275 275 39.80
=   6532  2940  2940  2905  45.01