Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Gruta, gm.
Gruta, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6718
Powierzchnia: 123.77 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5150
Liczba wydanych kart: 2363
 45.88%
brak37.33%38.19%39.05%39.91%40.77%41.63%42.49%43.35%44.21%45.07% 
danych38.18%39.04%39.90%40.76%41.62%42.48%43.34%44.20%45.06%45.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Grucie 1482 704 704 701 47.50
2 Przedszkole Samorządowe w Mełnie 959 440 439 437 45.88
3 Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie 650 318 318 314 48.92
4 Szkoła Podstawowa w Boguszewie 610 264 264 256 43.28
5 Świetlica wiejska w Okoninie 727 330 330 327 45.39
6 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej 722 307 307 303 42.52
=   5150  2363  2362  2338  45.88