Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Grudziądz, gm.
Grudziądz, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 11452
Powierzchnia: 166.93 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 8711
Liczba wydanych kart: 3942
 45.25%
brak37.33%38.19%39.05%39.91%40.77%41.63%42.49%43.35%44.21%45.07% 
danych38.18%39.04%39.90%40.76%41.62%42.48%43.34%44.20%45.06%45.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Wielkim Wełczu 273 130 130 128 47.62
2 Szkoła Podstawowa w Mokrem 1486 636 636 632 42.80
3 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 1371 640 640 634 46.68
4 Szkoła Podstawowa w Piaskach 1099 453 453 446 41.22
5 Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim 1151 553 553 543 48.05
6 Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 1264 617 617 608 48.81
7 Szkoła Podstawowa w Sosnówce 583 254 254 249 43.57
8 "Solanum" Rolno-Produkcyjna sp. z o.o w Wielkich Lniskach 510 184 184 182 36.08
9 Szkoła Podstawowa w Dusocinie 315 138 138 135 43.81
10 Szkoła Podstawowa w Węgrowie 659 337 337 330 51.14
=   8711  3942  3942  3887  45.25