Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików, gm.
Sulików, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6194
Powierzchnia: 95.22 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4812
Liczba wydanych kart: 2194
 45.59%
brak43.13%44.31%45.49%46.67%47.85%49.03%50.21%51.39%52.57%53.75% 
danych44.30%45.48%46.66%47.84%49.02%50.20%51.38%52.56%53.74%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Zgorzelecka 28, Sulików 2014 1060 1060 1051 52.63
2 Szkoła Podstawowa, Bierna 1150 427 427 425 37.13
3 Świetlica Wiejska, Wrociszów Górny 826 331 331 326 40.07
4 Świetlica Remizy Strażackiej, Studniska Dolne 822 376 376 366 45.74
=   4812  2194  2194  2168  45.59