Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / zgorzelecki ...
zgorzelecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 94240
Powierzchnia: 838.11 km2
Zaludnienie: 112 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 70
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 70
Liczba uprawnionych do głosowania: 75667
Liczba wydanych kart: 37797
 49.95%
brak43.13%44.31%45.49%46.67%47.85%49.03%50.21%51.39%52.57%53.75% 
danych44.30%45.48%46.66%47.84%49.02%50.20%51.38%52.56%53.74%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022503 Bogatynia, gm. 19696 9756 9754 9597 49.53
022504 Pieńsk, gm. 7358 3174 3174 3128 43.14
022505 Sulików, gm. 4812 2194 2194 2168 45.59
022506 Węgliniec, gm. 7124 3270 3270 3229 45.90
022501 Zawidów, m. 3499 1776 1776 1754 50.76
022507 Zgorzelec, gm. 6424 2949 2951 2919 45.91
022502 Zgorzelec, m. 26754 14678 14674 14502 54.86
  zgorzelecki 75667 37797 37793 37297 49.95
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 52296 27344 27339 26972 52.29
2 Wieś 23371 10453 10454 10325 44.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3499 1776 1776 1754 50.76
2 od 5 001 do 10 000 25718 11587 11589 11444 45.05
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 46450 24434 24428 24099 52.60
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00