Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / jaworski / Mściwojów, gm.
Mściwojów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4138
Powierzchnia: 71.83 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3259
Liczba wydanych kart: 1579
 48.45%
brak40.86%41.90%42.94%43.98%45.02%46.06%47.10%48.14%49.18%50.22% 
danych41.89%42.93%43.97%45.01%46.05%47.09%48.13%49.17%50.21%51.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Targoszynie, Targoszyn 51 1002 476 476 470 47.50
2 Szkoła Podstawowa w Snowidzy, Snowidza 91a 1171 597 597 591 50.98
3 Salka przy OSP w Mściwojowie, Mściwojów 54a 1086 506 506 503 46.59
=   3259  1579  1579  1564  48.45