Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / jaworski ...
jaworski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 52636
Powierzchnia: 581.25 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 42336
Liczba wydanych kart: 20232
 47.79%
brak40.86%41.90%42.94%43.98%45.02%46.06%47.10%48.14%49.18%50.22% 
danych41.89%42.93%43.97%45.01%46.05%47.09%48.13%49.17%50.21%51.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020502 Bolków, gm. 8977 4082 4082 4024 45.47
020501 Jawor, m. 19975 10225 10224 10125 51.19
020503 Męcinka, gm. 3801 1659 1658 1649 43.65
020504 Mściwojów, gm. 3259 1579 1579 1564 48.45
020505 Paszowice, gm. 3111 1374 1374 1353 44.17
020506 Wądroże Wielkie, gm. 3213 1313 1313 1307 40.87
  jaworski 42336 20232 20230 20022 47.79
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24813 12562 12561 12423 50.63
2 Wieś 17523 7670 7669 7599 43.77
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13384 5925 5924 5873 44.27
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 8977 4082 4082 4024 45.47
4 od 20 001 do 50 000 19975 10225 10224 10125 51.19
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00