Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 23410
Liczba głosów na kandydata: 14837
% głosów na kandydata: 63.38
 63.38%
brak50.74%53.13%55.52%57.91%60.30%62.69%65.08%67.47%69.86%72.25% 
danych53.12%55.51%57.90%60.29%62.68%65.07%67.46%69.85%72.24%74.64% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
180902 Cieszanów, gm. 6080 3029 3027 2989 1932 64.64
180903 Horyniec-Zdrój, gm. 4260 2107 2107 2082 1136 54.56
180904 Lubaczów, gm. 7240 3378 3378 3335 2377 71.27
180901 Lubaczów, m. 10407 5600 5596 5536 2809 50.74
180905 Narol, gm. 6824 3378 3378 3337 2323 69.61
180906 Oleszyce, gm. 5276 2734 2733 2694 1753 65.07
180907 Stary Dzików, gm. 3684 1880 1880 1861 1389 74.64
180908 Wielkie Oczy, gm. 3079 1589 1589 1576 1118 70.94
  lubaczowski 46850 23695 23688 23410 14837 63.38

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 16999 9019 9012 8910 4855 54.49
2 Wieś 29851 14676 14676 14500 9982 68.84
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6763 3469 3469 3437 2507 72.94
2 od 5 001 do 10 000 29680 14626 14623 14437 9521 65.95
3 od 10 001 do 20 000 10407 5600 5596 5536 2809 50.74
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00