Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 381530
Liczba głosów na kandydata: 135004
% głosów na kandydata: 35.38
 35.38%
brak24.61%26.92%29.23%31.54%33.85%36.16%38.47%40.78%43.09%45.40% 
danych26.91%29.22%31.53%33.84%36.15%38.46%40.77%43.08%45.39%47.71% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
160100 brzeski 73350 37281 37276 36788 16283 44.26
160200 głubczycki 39803 18930 18930 18696 8905 47.63
160300 kędzierzyńsko-kozielski 79340 37221 37209 36756 10768 29.30
160400 kluczborski 55320 25318 25308 25041 9656 38.56
160500 krapkowicki 53771 20940 20939 20675 5090 24.62
160600 namysłowski 34764 17724 17721 17561 7601 43.28
160700 nyski 118686 57182 57160 56530 25501 45.11
160800 oleski 54698 22983 22982 22652 8658 38.22
166101 Opole, m. 97130 56741 56723 56039 14704 26.24
160900 opolski 108531 44895 44889 44368 11816 26.63
161000 prudnicki 47124 21110 21106 20875 8340 39.95
161100 strzelecki 65036 25891 25888 25549 7682 30.07
  opolskie 827553 386216 386131 381530 135004 35.38

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 441008 227847 227776 225087 75449 33.52
2 Wieś 386545 158369 158355 156443 59555 38.07
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 33548 15221 15219 15034 6893 45.85
2 od 5 001 do 10 000 197211 79537 79532 78497 27076 34.49
3 od 10 001 do 20 000 189745 82179 82170 81153 30136 37.13
4 od 20 001 do 50 000 209888 100813 100790 99671 37764 37.89
5 od 50 001 do 100 000 100031 51725 51697 51136 18431 36.04
6 od 100 001 do 200 000 97130 56741 56723 56039 14704 26.24
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00