Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / miechowski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 19794
Liczba głosów na kandydata: 12536
% głosów na kandydata: 63.33
 63.33%
brak55.12%56.84%58.56%60.28%62.00%63.72%65.44%67.16%68.88%70.60% 
danych56.83%58.55%60.27%61.99%63.71%65.43%67.15%68.87%70.59%72.32% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
120801 Charsznica, gm. 6326 2831 2831 2798 1868 66.76
120802 Gołcza, gm. 5143 2544 2542 2519 1703 67.61
120803 Kozłów, gm. 4089 1835 1835 1809 1307 72.25
120804 Książ Wielki, gm. 4494 2366 2366 2331 1636 70.18
120805 Miechów, gm. 16211 8233 8229 8141 4488 55.13
120806 Racławice, gm. 2077 849 849 842 566 67.22
120807 Słaboszów, gm. 3121 1373 1372 1354 968 71.49
  miechowski 41461 20031 20024 19794 12536 63.33

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 9765 5414 5410 5357 2540 47.41
2 Wieś 31696 14617 14614 14437 9996 69.24
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 9287 4057 4056 4005 2841 70.94
2 od 5 001 do 10 000 15963 7741 7739 7648 5207 68.08
3 od 10 001 do 20 000 16211 8233 8229 8141 4488 55.13
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00