Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 13405
Liczba głosów na kandydata: 8427
% głosów na kandydata: 62.86
 62.86%
brak56.44%58.09%59.74%61.39%63.04%64.69%66.34%67.99%69.64%71.29% 
danych58.08%59.73%61.38%63.03%64.68%66.33%67.98%69.63%71.28%72.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
102102 Brzeziny, gm. 4280 2323 2323 2307 1543 66.88
102101 Brzeziny, m. 10084 5476 5475 5407 3052 56.45
102103 Dmosin, gm. 3805 1964 1964 1934 1300 67.22
102104 Jeżów, gm. 2802 1608 1608 1581 1152 72.87
102105 Rogów, gm. 3911 2195 2195 2176 1380 63.42
  brzeziński 24882 13566 13565 13405 8427 62.86

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 10084 5476 5475 5407 3052 56.45
2 Wieś 14798 8090 8090 7998 5375 67.20
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 10518 5767 5767 5691 3832 67.33
2 od 5 001 do 10 000 4280 2323 2323 2307 1543 66.88
3 od 10 001 do 20 000 10084 5476 5475 5407 3052 56.45
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00