Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / brzeziński ...
brzeziński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 30609
Powierzchnia: 358.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 28
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 28
Liczba uprawnionych do głosowania: 24882
Liczba wydanych kart: 13566
 54.52%
brak51.61%52.19%52.77%53.35%53.93%54.51%55.09%55.67%56.25%56.83% 
danych52.18%52.76%53.34%53.92%54.50%55.08%55.66%56.24%56.82%57.41% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
102102 Brzeziny, gm. 4280 2323 2323 2307 54.28
102101 Brzeziny, m. 10084 5476 5475 5407 54.30
102103 Dmosin, gm. 3805 1964 1964 1934 51.62
102104 Jeżów, gm. 2802 1608 1608 1581 57.39
102105 Rogów, gm. 3911 2195 2195 2176 56.12
  brzeziński 24882 13566 13565 13405 54.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 10084 5476 5475 5407 54.30
2 Wieś 14798 8090 8090 7998 54.67
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10518 5767 5767 5691 54.83
2 od 5 001 do 10 000 4280 2323 2323 2307 54.28
3 od 10 001 do 20 000 10084 5476 5475 5407 54.30
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00