Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 37644
Liczba głosów na kandydata: 27622
% głosów na kandydata: 73.38
 73.38%
brak68.83%70.41%71.99%73.57%75.15%76.73%78.31%79.89%81.47%83.05% 
danych70.40%71.98%73.56%75.14%76.72%78.30%79.88%81.46%83.04%84.63% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100701 Białaczów, gm. 4843 2569 2569 2522 1862 73.83
100702 Drzewica, gm. 8885 5431 5427 5328 3979 74.68
100703 Mniszków, gm. 3805 2236 2235 2218 1674 75.47
100704 Opoczno, gm. 28212 17456 17446 17182 11828 68.84
100705 Paradyż, gm. 3598 2158 2158 2135 1806 84.59
100706 Poświętne, gm. 2878 1814 1814 1796 1373 76.45
100707 Sławno, gm. 5959 3571 3571 3521 2892 82.14
100708 Żarnów, gm. 5212 2986 2986 2942 2208 75.05
  opoczyński 63392 38221 38206 37644 27622 73.38

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 21346 12953 12940 12707 7595 59.77
2 Wieś 42046 25268 25266 24937 20027 80.31
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 10281 6208 6207 6149 4853 78.92
2 od 5 001 do 10 000 16014 9126 9126 8985 6962 77.48
3 od 10 001 do 20 000 8885 5431 5427 5328 3979 74.68
4 od 20 001 do 50 000 28212 17456 17446 17182 11828 68.84
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00