Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / kutnowski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 41792
Liczba głosów na kandydata: 24163
% głosów na kandydata: 57.82
 57.82%
brak50.03%52.93%55.83%58.73%61.63%64.53%67.43%70.33%73.23%76.13% 
danych52.92%55.82%58.72%61.62%64.52%67.42%70.32%73.22%76.12%79.03% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100202 Bedlno, gm. 4962 2248 2247 2207 1552 70.32
100203 Dąbrowice, gm. 1678 786 786 776 598 77.06
100204 Krośniewice, gm. 7310 3322 3322 3284 2010 61.21
100205 Krzyżanów, gm. 3589 1709 1708 1681 1205 71.68
100206 Kutno, gm. 6795 3367 3367 3339 2241 67.12
100201 Kutno, m. 38473 21118 21112 20871 10443 50.04
100207 Łanięta, gm. 1989 830 830 815 585 71.78
100208 Nowe Ostrowy, gm. 3085 1341 1341 1320 797 60.38
100209 Oporów, gm. 2236 1114 1114 1095 865 79.00
100210 Strzelce, gm. 3356 1655 1655 1634 1185 72.52
100211 Żychlin, gm. 10672 4829 4828 4770 2682 56.23
  kutnowski 84145 42319 42310 41792 24163 57.82

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 50946 27008 27001 26680 13587 50.93
2 Wieś 33199 15311 15309 15112 10576 69.98
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15933 7435 7434 7321 5235 71.51
2 od 5 001 do 10 000 19067 8937 8936 8830 5803 65.72
3 od 10 001 do 20 000 10672 4829 4828 4770 2682 56.23
4 od 20 001 do 50 000 38473 21118 21112 20871 10443 50.04
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00