Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / kutnowski ...
kutnowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 103083
Powierzchnia: 886.29 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 77
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 77
Liczba uprawnionych do głosowania: 84145
Liczba wydanych kart: 42319
 50.29%
brak41.72%43.04%44.36%45.68%47.00%48.32%49.64%50.96%52.28%53.60% 
danych43.03%44.35%45.67%46.99%48.31%49.63%50.95%52.27%53.59%54.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100202 Bedlno, gm. 4962 2248 2247 2207 45.30
100203 Dąbrowice, gm. 1678 786 786 776 46.84
100204 Krośniewice, gm. 7310 3322 3322 3284 45.44
100205 Krzyżanów, gm. 3589 1709 1708 1681 47.62
100206 Kutno, gm. 6795 3367 3367 3339 49.55
100201 Kutno, m. 38473 21118 21112 20871 54.89
100207 Łanięta, gm. 1989 830 830 815 41.73
100208 Nowe Ostrowy, gm. 3085 1341 1341 1320 43.47
100209 Oporów, gm. 2236 1114 1114 1095 49.82
100210 Strzelce, gm. 3356 1655 1655 1634 49.31
100211 Żychlin, gm. 10672 4829 4828 4770 45.25
  kutnowski 84145 42319 42310 41792 50.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 50946 27008 27001 26680 53.01
2 Wieś 33199 15311 15309 15112 46.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15933 7435 7434 7321 46.66
2 od 5 001 do 10 000 19067 8937 8936 8830 46.87
3 od 10 001 do 20 000 10672 4829 4828 4770 45.25
4 od 20 001 do 50 000 38473 21118 21112 20871 54.89
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00