Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / radzyński ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 27239
Liczba głosów na kandydata: 19093
% głosów na kandydata: 70.09
 70.09%
brak58.99%61.07%63.15%65.23%67.31%69.39%71.47%73.55%75.63%77.71% 
danych61.06%63.14%65.22%67.30%69.38%71.46%73.54%75.62%77.70%79.79% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061502 Borki, gm. 4833 2399 2399 2372 1678 70.74
061503 Czemierniki, gm. 3718 2158 2158 2141 1586 74.08
061504 Kąkolewnica Wschodnia, gm. 6660 3851 3850 3811 3006 78.88
061505 Komarówka Podlaska, gm. 3909 2092 2092 2073 1364 65.80
061506 Radzyń Podlaski, gm. 6336 3507 3507 3466 2642 76.23
061501 Radzyń Podlaski, m. 13240 7638 7637 7545 4451 58.99
061507 Ulan-Majorat, gm. 4771 2888 2888 2860 2281 79.76
061508 Wohyń, gm. 5908 3010 3008 2971 2085 70.18
  radzyński 49375 27543 27539 27239 19093 70.09

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 13240 7638 7637 7545 4451 58.99
2 Wieś 36135 19905 19902 19694 14642 74.35
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 7627 4250 4250 4214 2950 70.00
2 od 5 001 do 10 000 28508 15655 15652 15480 11692 75.53
3 od 10 001 do 20 000 13240 7638 7637 7545 4451 58.99
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00