Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / parczewski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 15804
Liczba głosów na kandydata: 9807
% głosów na kandydata: 62.05
 62.05%
brak55.43%57.01%58.59%60.17%61.75%63.33%64.91%66.49%68.07%69.65% 
danych57.00%58.58%60.16%61.74%63.32%64.90%66.48%68.06%69.64%71.23% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061301 Dębowa Kłoda, gm. 3368 1656 1656 1644 1006 61.19
061302 Jabłoń, gm. 3284 1998 1998 1971 1392 70.62
061303 Milanów, gm. 3336 1817 1817 1786 1272 71.22
061304 Parczew, gm. 12337 6525 6523 6443 3591 55.73
061305 Podedwórze, gm. 1538 813 813 804 498 61.94
061306 Siemień, gm. 3974 1999 1999 1978 1395 70.53
061307 Sosnowica, gm. 2415 1191 1191 1178 653 55.43
  parczewski 30252 15999 15997 15804 9807 62.05

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 9051 4949 4948 4888 2527 51.70
2 Wieś 21201 11050 11049 10916 7280 66.69
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 17915 9474 9474 9361 6216 66.40
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 12337 6525 6523 6443 3591 55.73
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00