Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / łukowski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 48446
Liczba głosów na kandydata: 35125
% głosów na kandydata: 72.50
 72.50%
brak57.94%60.80%63.66%66.52%69.38%72.24%75.10%77.96%80.82%83.68% 
danych60.79%63.65%66.51%69.37%72.23%75.09%77.95%80.81%83.67%86.54% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061103 Adamów, gm. 4687 2515 2515 2481 1677 67.59
061104 Krzywda, gm. 8133 4253 4253 4204 3170 75.40
061105 Łuków, gm. 12862 7383 7382 7319 5780 78.97
061101 Łuków, m. 24355 14682 14677 14535 8713 59.94
061106 Serokomla, gm. 3472 1730 1730 1716 1382 80.54
061107 Stanin, gm. 7603 4219 4219 4170 3181 76.28
061108 Stoczek Łukowski, gm. 6794 3784 3783 3760 3084 82.02
061102 Stoczek Łukowski, m. 2183 1360 1359 1346 780 57.95
061109 Trzebieszów, gm. 5846 3745 3743 3712 3212 86.53
061110 Wojcieszków, gm. 5565 3036 3036 3004 2334 77.70
061111 Wola Mysłowska, gm. 4150 2218 2218 2199 1812 82.40
  łukowski 85650 48925 48915 48446 35125 72.50

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 26538 16042 16036 15881 9493 59.78
2 Wieś 59112 32883 32879 32565 25632 78.71
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 5655 3090 3089 3062 2162 70.61
2 od 5 001 do 10 000 27042 15298 15295 15156 12119 79.96
3 od 10 001 do 20 000 28598 15855 15854 15693 12131 77.30
4 od 20 001 do 50 000 24355 14682 14677 14535 8713 59.94
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00