Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / złotoryjski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 17211
Liczba głosów na kandydata: 7348
% głosów na kandydata: 42.69
 42.69%
brak33.20%35.75%38.30%40.85%43.40%45.95%48.50%51.05%53.60%56.15% 
danych35.74%38.29%40.84%43.39%45.94%48.49%51.04%53.59%56.14%58.70% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
022603 Pielgrzymka, gm. 3688 1731 1731 1721 816 47.41
022604 Świerzawa, gm. 6321 2746 2746 2719 1080 39.72
022601 Wojcieszów, m. 3105 1313 1313 1289 428 33.20
022605 Zagrodno, gm. 4486 2030 2030 2002 1174 58.64
022606 Złotoryja, gm. 5584 2599 2599 2573 1237 48.08
022602 Złotoryja, m. 13522 6981 6979 6907 2613 37.83
  złotoryjski 36706 17400 17398 17211 7348 42.69

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 18831 9311 9309 9205 3409 37.03
2 Wieś 17875 8089 8089 8006 3939 49.20
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6793 3044 3044 3010 1244 41.33
2 od 5 001 do 10 000 16391 7375 7375 7294 3491 47.86
3 od 10 001 do 20 000 13522 6981 6979 6907 2613 37.83
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00