Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / legnicki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 20312
Liczba głosów na kandydata: 9313
% głosów na kandydata: 45.85
 45.85%
brak41.42%42.76%44.10%45.44%46.78%48.12%49.46%50.80%52.14%53.48% 
danych42.75%44.09%45.43%46.77%48.11%49.45%50.79%52.13%53.47%54.82% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
020902 Chojnów, gm. 7437 3217 3217 3189 1630 51.11
020901 Chojnów, m. 11580 5555 5554 5485 2325 42.39
020903 Krotoszyce, gm. 2427 1205 1205 1191 652 54.74
020904 Kunice, gm. 4433 2373 2373 2344 971 41.42
020905 Legnickie Pole, gm. 3788 1870 1870 1835 910 49.59
020906 Miłkowice, gm. 4970 2602 2602 2571 1181 45.94
020907 Prochowice, gm. 5919 2816 2816 2774 1211 43.66
020908 Ruja, gm. 2142 943 942 923 433 46.91
  legnicki 42696 20581 20579 20312 9313 45.85

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 14863 7253 7252 7158 3024 42.25
2 Wieś 27833 13328 13327 13154 6289 47.81
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 8357 4018 4017 3949 1995 50.52
2 od 5 001 do 10 000 22759 11008 11008 10878 4993 45.90
3 od 10 001 do 20 000 11580 5555 5554 5485 2325 42.39
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00