Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / stargardzki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 46068
Liczba głosów na kandydata: 29852
% głosów na kandydata: 64.80
 64.80%
brak53.80%55.08%56.36%57.64%58.92%60.20%61.48%62.76%64.04%65.32% 
danych55.07%56.35%57.63%58.91%60.19%61.47%62.75%64.03%65.31%66.60% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
321402 Chociwel, gm. 4920 2065 2065 2023 1337 66.09
321403 Dobrzany, gm. 4058 1614 1614 1600 905 56.56
321404 Dolice, gm. 6323 2484 2483 2460 1574 63.98
321405 Ińsko, gm. 3122 1428 1428 1413 940 66.53
321406 Kobylanka, gm. 3366 1887 1887 1863 1175 63.07
321408 Marianowo, gm. 2474 1061 1061 1050 565 53.81
321409 Stara Dąbrowa, gm. 2824 1073 1073 1057 637 60.26
321410 Stargard Szczeciński, gm. 9209 3777 3777 3719 2307 62.03
321401 Stargard Szczeciński, m. 55476 29950 29949 29614 19640 66.32
321411 Suchań, gm. 3448 1280 1280 1269 772 60.84
  stargardzki 95220 46619 46617 46068 29852 64.80

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 63207 33685 33684 33298 21998 66.06
2 Wieś 32013 12934 12933 12770 7854 61.50
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15234 6729 6729 6652 4089 61.47
2 od 5 001 do 10 000 15301 6163 6162 6083 3816 62.73
3 od 10 001 do 20 000 9209 3777 3777 3719 2307 62.03
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 55476 29950 29949 29614 19640 66.32
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00