Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / wągrowiecki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 26097
Liczba głosów na kandydata: 16490
% głosów na kandydata: 63.19
 63.19%
brak51.57%53.24%54.91%56.58%58.25%59.92%61.59%63.26%64.93%66.60% 
danych53.23%54.90%56.57%58.24%59.91%61.58%63.25%64.92%66.59%68.27% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
302802 Damasławek, gm. 4416 2160 2160 2131 1099 51.57
302803 Gołańcz, gm. 6500 3020 3020 2980 1790 60.07
302804 Mieścisko, gm. 4623 2067 2067 2042 1188 58.18
302805 Skoki, gm. 7114 3468 3468 3429 2285 66.64
302806 Wapno, gm. 2423 1045 1045 1021 643 62.98
302807 Wągrowiec, gm. 8785 3948 3948 3902 2260 57.92
302801 Wągrowiec, m. 19780 10750 10748 10592 7225 68.21
  wągrowiecki 53641 26458 26456 26097 16490 63.19

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 27573 14838 14836 14633 9835 67.21
2 Wieś 26068 11620 11620 11464 6655 58.05
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 2423 1045 1045 1021 643 62.98
2 od 5 001 do 10 000 22653 10715 10715 10582 6362 60.12
3 od 10 001 do 20 000 8785 3948 3948 3902 2260 57.92
4 od 20 001 do 50 000 19780 10750 10748 10592 7225 68.21
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00