Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / gołdapski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 9890
Liczba głosów na kandydata: 6496
% głosów na kandydata: 65.68
 65.68%
brak53.03%54.49%55.95%57.41%58.87%60.33%61.79%63.25%64.71%66.17% 
danych54.48%55.94%57.40%58.86%60.32%61.78%63.24%64.70%66.16%67.63% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
281801 Banie Mazurskie, gm. 3332 1320 1320 1297 876 67.54
281802 Dubeninki, gm. 2672 1051 1051 1037 550 53.04
281803 Gołdap, gm. 16487 7633 7633 7556 5070 67.10
  gołdapski 22491 10004 10004 9890 6496 65.68

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 11429 5822 5822 5767 3899 67.61
2 Wieś 11062 4182 4182 4123 2597 62.99
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6004 2371 2371 2334 1426 61.10
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 16487 7633 7633 7556 5070 67.10
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00