Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / olsztyński / Dywity, gm.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 4150
Liczba głosów na kandydata: 2830
% głosów na kandydata: 68.19
 68.19%
brak57.50%59.20%60.90%62.60%64.30%66.00%67.70%69.40%71.10%72.80% 
danych59.19%60.89%62.59%64.29%65.99%67.69%69.39%71.09%72.79%74.50% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28, Dywity 2135 1334 1334 1318 910 69.04
2 Świetlica Wiejska w Sętalu (budynek byłej szkoły), Sętal 24, Sętal 908 389 389 387 256 66.15
3 Szkoła Podstawowa w Tuławkach, Tuławki 31, Tuławki 793 370 370 365 222 60.82
4 Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie, Bukwałd 39, Bukwałd 726 299 299 297 226 76.09
5 Przedszkole Samorządowe w Słupach, Słupy 43, Słupy 693 389 389 384 261 67.97
6 Szkoła Podstawowa we Frączkach, Frączki 4, Frączki 375 160 160 160 98 61.25
7 Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach, ul. Ks. Jakuba Jagałły 3, Kieźliny 1302 779 779 761 539 70.83
8 Świetlica Wiejska w Różnowie, Różnowo 17, Różnowo 784 483 483 478 318 66.53
  Dywity, gm. 7716 4203 4203 4150 2830 68.19