Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / raciborski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 39695
Liczba głosów na kandydata: 25590
% głosów na kandydata: 64.47
 64.47%
brak43.61%46.23%48.85%51.47%54.09%56.71%59.33%61.95%64.57%67.19% 
danych46.22%48.84%51.46%54.08%56.70%59.32%61.94%64.56%67.18%69.81% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
241102 Kornowac, gm. 3854 2049 2049 2027 884 43.61
241103 Krzanowice, gm. 4858 1716 1715 1705 1189 69.74
241104 Krzyżanowice, gm. 9349 3538 3538 3506 2405 68.60
241105 Kuźnia Raciborska, gm. 9745 3855 3855 3813 2571 67.43
241106 Nędza, gm. 5893 2482 2482 2438 1467 60.17
241107 Pietrowice Wielkie, gm. 5740 2153 2153 2133 1438 67.42
241101 Racibórz, m. 45632 22739 22738 22506 14716 65.39
241108 Rudnik, gm. 4267 1581 1581 1567 920 58.71
  raciborski 89338 40113 40111 39695 25590 64.47

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 52228 25294 25292 25034 16559 66.15
2 Wieś 37110 14819 14819 14661 9031 61.60
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3854 2049 2049 2027 884 43.61
2 od 5 001 do 10 000 20758 7932 7931 7843 5014 63.93
3 od 10 001 do 20 000 19094 7393 7393 7319 4976 67.99
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 45632 22739 22738 22506 14716 65.39
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00